Pages
Download article

Geological survey and petroleum potential of Paleozoic deposits in the Western Siberia

A.V. Stoupakova, A.V. Sokolov, E.V. Soboleva, T.A. Kiryukhina, I.A. Kurasov, E.V. Bordyug

Original article

DOI http://dx.doi.org/10.18599/grs.61.2.6

63-76
rus.

open access

Under a Creative Commons license

Geological structure and petroleum potential of Paleozoic in the West-Siberian oil and gas basin remains unstated and underestimated despite research projects conducted and hydrocarbon deposits discovered in Paleozoic sediments. This is attributed firstly to exploration works focused on Mesozoic oil and gas complex due to its high potential, and secondly to exiting tectonic model of the region where Paleozoic complex is included in folded basement or foundation. According to sediment migration theory of hydrocarbon generation, the basement of the basin is not a source for hydrocarbon fluids, and therefore cannot be considered as an independent oil and gas complex with its own hydrocarbon source rocks and reservoirs. However, oil and gas deposits discovered in the basement of Western Siberia show inconsistency of currently existing hypotheses and models. Among them there are two major versions for hydrocarbon origin in Paleozoic – organic and inorganic theories. Geological structure and reservoir distribution in Paleozoic complexes is very specific and require a thorough analysis of all geological, geophysical and geochemical materials.

Western Siberia, Paleozoic, weathering crust, oil and gas potential

Aleskerova Z.T., Gurevich M.N., Egorov S.V., Litvinenko I.V., Makovskaya N.E., Osyko T.I. Geologicheskoe stroenie i otsenka perspektiv neftegazonosnosti zapadnoy poloviny Novosibirskoy oblasti [Geological structure and evaluation of the petroleum potential of the western half of the Novosibirsk region]. Leningrad: “VSEGEI” Publ. 1960b. 270 p.
Bagrintseva K.I., Dmitrievskiy A.N. Teoreticheskie osnovy prognoza zon vysokoemkikh karbonatnykh kollektorov v raznofatsial’nykh otlozheniyakh [Theoretical basis of high-carbonate reservoirs zones forecast in different facies sediments]. Osadochnye basseyny i neftegazonosnost’ [Sedimentary basins and oil and gas potential]. Moscow. 1989. Pp. 136-146.
Bazhenova O.K., Aref’ev O.A. Osobennosti sostava biomarkerov dokembriyskogo organicheskogo veschestva Vostochno-Evropeyskoy platformy [Peculiarities of biomarkers composition of Precambrian organic matter of the East European platform]. Geokhimiya [Geokhimiya]. № 3. 1998.
Bidzhakov V.I., Danenberg E.E., Ivanov I.A., Tischenko G.I. Neftegazonosnost’ verkhney chasti paleozoya yugo-vostoka Zapadno-Sibirskoy plity [Oil and gas potential of the Upper Paleozoic southeast of the West Siberian Plate]. Neftegazonosnost’ Sibiri i Dal’nego Vostoka [Oil and gas potential of the Siberia and the Far East]. Proc. “IgiG SO AN SSSR”. Is. 513. 1981. Pp. 116-121.
Dubatolov V.N., Krasnov V.I. Paleobiogeografiya Zapadno-Sibirskogo morya v devonskiy period [West Siberian Sea Paleobiogeography in the Devonian period]. Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics]. № 4. 1993.
Golyshev S.I., Lebedeva L.V. Osobennosti izotopnogo sostava ugleroda paleozoyskikh i mezozoyskikh neftey Zapadnoy Sibiri [Features of the carbon isotopic composition of Paleozoic and Mesozoic oils of the West Siberia]. Geokhimiya [Geochemistry]. 1984. № 9. Pp. 1327-1334.
Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veschestva paleozoyskikh otlozheniy na yugo-vostoke Zapadno-Sibirskoy plity [Catagenesis of Paleozoic sediments organic matter in the southeast of the West Siberian Plain]. Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics]. № 6. 1997.
Fomin A.N. Katageneticheskie usloviya neftegazoobrazovaniya v paleozoyskikh otlozheniyakh Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenetic conditions of oil and gas formation in Paleozoic West Siberian megabasin]. Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics]. 2004. V. 45. № 7. Pp. 829-838.
Ivanov I.A., Khudorozhkov G.P. et al. Neftegazonosnost’ paleozoya Tomskoy oblasti [Oil and gas potential of the Tomsk region Paleozoic]. V kn.: Novye dannye po geologii i poleznym iskopaemym Zapadnoy Sibiri [New data on geology and mineral resources in Western Siberia]. Tomsk. 1975. Pp. 29-34.
Ivanov K.S. K stratigrafii kremnistykh tolsch Zaural’ya. Novye dannye po geologii Urala i Sredney Azii [Stratigraphy of siliceous strata of the Trans-Urals. New geology data of the Urals and Central Asia]. Sverdlovsk: “UrO AN SSSR”. 1989. Pp. 28-36.
Karaseva T.V. et al. Osnovnye nauchnye rezul’taty issledovaniya Tyumenskoy sverkhglubokoy skvazhiny [The main scientific results of the Tyumen super-deep well survey]. V kn.: Tyumenskaya sverkhglubokaya skvazhina. Rezul’taty bureniya i issledovaniya [Tyumen super-deep well. The results of drilling and exploration]. Perm: “KamNIIKIGS” Publ. 1996. 376 p.
Kleschev K.A., Shein V.S. Perspektivy neftegazonosnosti fundamenta Zapadnoy Sibiri [Oil and gas potential of the Western Siberia basement]. M.: “VNIGNI” Publ. 2004. 214 p.
Klimenko S.S., Anischenko L.A. Osobennosti naftidogeneza v Timano-Pechorskom neftegazonosnom basseyna [Naftidogenesis features in the Timan-Pechora basin]. Izvestiya Komi nauchnogo tsentra Ural’skogo otdeleniya RAN [News of the Komi Scientific Center, Ural Branch of Russian Academy of Sciences]. 2010. № 2. Pp. 61-69.
Kontorovich A.E., Danilova V.P., Kostyreva E.A., Stasova O.F. Geokhimiya i genezis paleozoyskikh neftey Zapadnoy Sibiri [Geochemistry and genesis of the Western Siberia Paleozoic oils]. Geokhimiya [Geochemistry]. 1998. № 1. Pp. 3-17.
Kontorovich A.E., Stasova O.F. Geokhimiya yurskikh i paleozoyskikh neftey yugo-vostochnykh rayonov Zapadno-Sibirskoy plity i ikh genezis [Geochemistry of the Jurassic and Paleozoic oils of the West Siberian Plate southeastern regions and its genesis]. Collected papers. Is. 255. Novosibirsk: “SNIIGGiMS” Publ. 1977. Pp. 46-62.
Kontorovich A.E., Stasova O.F., Fomichev A.S. Nefti bazal’nykh gorizontov osadochnogo chekhla Zapadno-Sibirskoy plity [Basal horizons oils of the West Siberian Plate sedimentary cover]. Sbornik nauchnykh trudov: Geologiya neftegazonosnykh rayonov Sibiri [Geology of oil and gas regions of the Siberia. Collected papers]. Ed. Mikutskiy S.P., Ostryy G.B. Novosibirsk. 1964. Is. 32. Pp. 27-39.
Kostyreva E.A. Geokhimiya i genezis paleozoyskikh neftey yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Paleozoic oils geochemistry and genesis of the southeast of the Western Siberia]. Novosibirsk: “SO RAN”, “Geo” Publ. 2005. 183 p.
Kunin N.Ya., Sheykh-Zade E.R. Geonomicheskaya kharakteristika Zapadnoy Evrazii [Geonomic characteristic of Western Eurasia]. Moscow: “IFZ” Publ. 1985.
Lopatin N.V. Emets T.P., Simonenkova O.I. Ob istochnike neftey, obnaruzhennykh v kore vyvetrivaniya i krovle paleozoyskogo fundamenta na ploschadyakh Srednego Priob’ya [On the oil source found in the weathering crust and top of the Paleozoic basement in the Middle Ob areas]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy [Geology, geophysics and development of oil and gas fields]. № 7. 1997.
Lopatin N.V., Emets T.P., Simonenkova O.I. Geokhimicheskie predposylki poiskov nefti i gaza v glubokozalegayuschikh yurskikh i triasovykh otlozheniyakh Zapadnoy Sibiri [Geochemical background for oil and gas exploration in deep-Jurassic and Triassic sediments of the Western Siberia]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy [Geology, geophysics and development of oil and gas fields]. № 4. 1997.
Neruchev S.G. Spravochnik po geokhimii nefti i gaza [Reference book on geochemistry of oil and gas]. St.Petersburg: «Nedra» Publ. 1998. 576 p.
Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The Biomarker Guide. V.1. Cambridge University Press. 2005.
Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The Biomarker Guide. V.2. Cambridge University Press. 2006.
Rostovtsev H.H. Zapadno-Sibirskaya plita [West Siberian Plate]. Tektonika neftenosnykh oblastey [Tectonics of the oil-bearing areas]. V. II. Moscow: “Gostoptekhizdat” Publ. 1958a. Pp. 299-340.
Rostovtsev N.N. (ed.) et al. Otsenka perspektiv neftegazonosnosti skladchatogo fundamenta plity [Estimation of petroleum potential of the infolded basement slab]. Moscow: “Gosgeotekhizdat” Publ. 1958. Pp. 255-261.
Ryzhkova S.M., Badmaeva Zh.O. O prirode neftey paleozoyskogo Nyurol’skogo osadochnogo basseyna [On the nature of oils Nurol Paleozoic sedimentary basin]. Geologiya nefti i gaza [Oil and gas geology]. № 9. 1990. Pp. 34-36.
Ryzhkova S.M., Badmaeva Zh.O. O prirode neftey paleozoyskogo Nyurol’skogo osadochnogo basseyna [On the nature of oils Nurol Paleozoic sedimentary basin]. Geologiya nefti i gaza [Oil and gas geology]. № 9. 1994.
Surkov V.S. et al. Megakompleksy i glubinnaya struktura zemnoy kory Zapadno-Sibirskoy plity [Megacomplex and deep structure of the crust of the West Siberian Plain]. Moscow: “Nedra” Publ. 1986. 149 p.
Shablinskaya N.V. Rol’ riftogeneza v formirovanii glubinnoy struktury Zapadno-Sibirskoy i Timano-Pecherskoy plit. Tektonika molodykh platform [Role of rifting in the formation of deep structure of the West Siberian and Timan-Pechersk plates. Tectonics young platforms]. Moscow: “Nauka” Publ. 1984. Pp.7-15.
Shaminova M.I. Geokhimicheskie kriterii neftegazonosnosti paleozoyskikh otlozheniy Nyurol’skoy strukturno-fatsial’noy zony (Tomskaya oblast’). Avtoref. Diss. kand. geol.-min. nauk [Geochemical criteria of petroleum potential of the Paleozoic sediments in the Nurol structural-facies zone (Tomsk region). Abstract Cand. geol. and min. sci. diss.]. Tomsk. 1998.
Trofimuk A.A. Sorok let boreniya za razvitie neftegazodobyvayuschey promyshlennosti Sibiri [Forty years of fighting for the development of oil and gas industry in Siberia]. Novosibirsk: “SO RAN, NITs OIGGM” Publ. 1997. 369 p.
Trofimuk A.A. Neft’ i prirodnyy gaz Sibiri [Oil and natural gas in Siberia]. Vestnik AN SSSR [Bulletin of the USSR Academy of Sciences]. 1964. № 6. Pp. 37-44.
Trofimuk A.A., Vyshemirskiy V.S. Perspektiva neftegazonosnosti paleozoya Zapadno-Sibirskoy plit [Oil and gas potential of the Paleozoic West Siberian Plain]. Geologiya nefti i gaza [Oil and gas geology]. №2. 1975. Pp.1-7.
Trofimuk A.A., Vyshemirskiy V.S., Zapivalov N.P. Perspektivy neftegazonosnosti paleozoya yuga Zapadno-Sibirskoy plity [Paleozoic petroleum potential in the South of the West Siberian Plain]. Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics]. №7. 1972. Pp. 3-13.
Verkhovskaya N.A., Lebedeva L.V. Izotopnyy sostav uglerodaorganicheskogo veschestva, bitumoidov i neftey morskikh otlozheniy mezozoya i paleozoya yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Isotopic composition of hydrocarbon organic matter, bitumen and oils of marine sediments of the Western Siberia Mesozoic and Paleozoic southeast]. Proc. “SNIIGGiMS”. 1981. Is. 288. Pp. 56-64.
Vorob’eva N.S., Zemskova Z.K., Punanov V.G. et al. Biomarkers of the West Siberian oils. Neftekhimiya [Petroleum Chemistry]. № 5. 1992. Pp. 405-420. (In Russian)
Vyshemirskiy B.C., Doil’nitsyn E.F., Pertseva A.P. et al. Paleozoyskie nefti v Zapadnoy Sibiri [Paleozoic oils in the Western Siberia]. Neftegazovaya geologiya i geofizika [Petroleum Geology and Geophysics]. 1973. № 1. Pp. 33-35.
Vyshemirskiy B.C., Zapivalov N.P., Badmaeva Zh.O., Klimenko V.A., Doil’nitsyn E.F., Dubatolov V.N., Zinger A.C., Kunin N.Ya., Moskovskaya V.I., Pertseva A.P., Ryzhkova S.M., Serdyuk Z.Ya., Fomin A.N., Shugurov V.F., Yamkovaya L.S. Organicheskaya geokhimiya paleozoyskikh otlozheniy yuga Zapadno-Sibirskoy plity [Organic geochemistry of Paleozoic deposits in the South of the West Siberian Plate]. Novosibirsk: “Nauka” Publ. 1984. 192 p.
Vyshemirskiy V.S. Bituminoznost’ paleozoyskikh otlozheniy Nyurol’skogo basseyna Zapadnoy Sibiri [Paleozoic sediments bituminosity of the Nurol basin of the Western Siberia]. Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics]. № 1. 1981. Pp. 3-9.
Vyshemirskiy V.S. O vozmozhnoy neftegazonosnosti paleozoya Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [Possible oil and gas potential of the Paleozoic West Siberian depression]. V kn.: “Problemy neftegazonosnosti Sibiri” [Problems of oil and gas potential of the Siberia]. Novosibirsk: “Nauka” Publ. 1971. Pp. 133-139.
Vyshemirskiy V.S., Krylova V.N., Ryzhkova S.M., Shugurov V.F. Bituminoznost’ paleozoyskikh otlozheniy na yugo-vostoke Zapadno-Sibirskoy plity [Paleozoic sediments bituminosity of the West Siberian Plate southeast]. Trudy Instituta geologii i geofiziki. Sibirskoe otdelenie AN SSSR [Proc. of the Institute of Geology and Geophysics. Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences]. 1977. Is. 334. Pp. 58-68.
Zapivalov N.P. Geologicheskie predposylki i metody poiskov zalezhey nefti v paleozoe na yuge Zapadnoy Sibiri [Geological conditions and oil deposits exploration methods in the Paleozoic of the south of Western Siberia]. Sovetskaya geologiya[Soviet geology]. № 3. 1979. Pp. 22-37.

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

For citation:

Stoupakova A.V., Sokolov A.V., Soboleva E.V., Kiryukhina T.A., Kurasov I.A., Bordyug E.V. Geological survey and petroleum potential of Paleozoic deposits in the Western Siberia. Georesursy [Georesources]. No. 2(61). 2015. Pp. 63-76.