Pages
Download article

Development of Unconventional Hydrocarbon Sources in Western Siberia and Evaluation of Oil and Gas Prospects

V.L. Shuster, S.A. Punanova

Original article

DOI http://dx.doi.org/10.18599/grs.59.4.9

53-58
rus.

open access

Under a Creative Commons license

This paper describes various models of hydrocarbon deposits structure and formation in traps of the basement. Geochemical aspects in the oil (gas) formation of pre-Jurassic deposits of the Western Siberia are discussed. Authors select by priority objects (73 structures) in the basement for detailed exploration using multi-criteria evaluation of oil and gas prospects. Differential evaluation of oil and gas prospects in the basement is based on systematic analysis, which allows selecting areas for prospect drilling rationally and consistently. We used the program «Vybor»(«Choise»). Reservoir rocks, seal rocks, traps, generation potential of parent rocks are the most important factors. Among geochemical indicators we used the value of organic carbon contained in the rock and migration intensity of liquid hydrocarbons in sedimentary parent rocks surrounding the basement, in order to assess the profitability of objects. Migration intensity value is a total calculation of different geochemical parameters of the section (katagenesis stage, bitumen generation factor, carbon contained in organic matter, thickness of oil-source rock). Each geological parameter has a probabilistic assessment. Model calculations can be used at selecting prior objects for exploration in Western Siberia. The study of geochemical aspects in pre-Jurassic deposits of Western Siberia suggests the existing oil and gas prospects, as well as the possibility to discover large hydrocarbon deposits, including in the basement.

unconventional hydrocarbon reserves, foundation, trap, geochemical aspects, formation of oil deposits, pre-Jurassic deposits

Bostrikov O.I., Larichev A.I., Fomichev A.S. Geokhimicheskie aspekty izucheniya nizhnesredneyurskikh otlozheniy Zapadno- Sibirskoy plity v svyazi s otsenkoy ikh UV-potentsiala [Geochemical aspects of Lower and Middle Jurassic sediments of the West-Siberian plate in view of hydrocarbon potential evaluation]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika [Petroleum Geology. Theory and practice]. 2011. V.6. #3. http://www.ngtp.ru/rub/1/31-2011.pdf.
Bochkarev V.S., Brekhuntsov A.M., Nesterov I.I. (ml.), Nechiporuk L.A. Zakonomernosti razmescheniya zalezhey nefti i gaza v Zapadno-Sibirskom megabasseyne [Regularities of distribution of oil and gas fields in Western Siberia megabasin]. Gornye vedomosti [Mountain Gazette]. 2007. #10. Pp. 6-23.
Dmitrievskiy A.N., Kireev F.A., Bochko R.A., Fedorova T.A. O novom tipe kollektora v porodakh kristallicheskogo fundamenta [A new type of collector in crystalline basement rocks]. Izv. AN SSSR Ser. Geologiya [Math. USSR Academy of Sciences. Ser. Geology]. 1992. #5. Pp. 163-165.
Dmitrievskiy A.N., Shuster V.L., Punanova S.A. Doyurskiy kompleks Zapadnoy Sibiri – novyy etazh neftegazonosnosti. Problemy poiska, razvedki i osvoeniya mestorozhdeniy uglevodorodov. [Pre- Jurassic complex of Western Siberia – new floor of petroleum potential. Problems of prospecting, exploration and development of hydrocarbon deposits]. Deutschland: Lambert Academic Publ. 2012. 135 p.
Zapivalov N.P. Novye dannye po neftegazonosnosti «fundamentnogo» paleozoya Zapadnoy Sibiri [New data on the oil and gas potential of «a foundation» Palaeozoic of Western Siberia]. Mat. VII mezhd. konf. «Novye idei v geologii i geokhimii nefti i gaza» [Proc.VII Int. conf. «New ideas in geology and geochemistry of oil and gas»]. 2004. Pp. 186-188.
Kiryukhina T.A., Ul’yanov G.V., Dzyublo A.D. et.al. Geokhimicheskie aspekty gazoneftenosnosti yurskikh i doyurskikh otlozheniy severa Zapadnoy Sibiri i prilegayuschego shel’fa [Geochemical aspects of oil and gas potential of the Jurassic and pre- Jurassic deposits of the north of Western Siberia and the adjacent shelf]. Gazovaya promyshlennost’ [Gas industry]. 2011. #7. Pp. 66-70.
Kleschev K.A., Shein V.S. Perspektivy neftegazonosnosti fundamenta Zapadnoy Sibiri [Petroleum potential of the basement of Western Siberia]. 2004. Moscow: «VNIGNI» Publ. 214 p.
Kontorovich A.E., Fomin A.N., Krasavchikov, V.O., Istomin A.V. Katagenez organicheskogo veschestva mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Organic matter catagenesis of Mesozoic and Paleozoic deposits of Western Siberia]. Litologicheskie i geokhimicheskie osnovy prognoza neftegazonosnosti [Lithological and geochemical basis of the oil and gas potential forecast]. Saint- Petersburg: «VNIGRI» Publ. 2008. Pp. 68-77.
Kostyreva E.A. Geokhimiya i genezis paleozoyskikh neftey yugovostoka Zapadnoy Sibiri [Geochemistry and genesis of Paleozoic oils of the West Siberia southeast]. Geologiya i geofizika [Geology and geophysics]. 2004. T. 45. #7. Pp. 843-853.
Kremlev A.N., Erokhin G.N., Starikov L.E., Zverev N.A. Prognoz kollektorov treschino-kavernovogo tipa po rasseyannym seysmicheskim volnam [Fractured-cavern type collectors forecast by the use of the scattered seismic waves]. Tekhnologiya seysmorazvedki [Seismic technology]. 2008. #3. Pp. 12-16.
Levyant V.B., Shuster V.L. Problemy poiskov zalezhey nefti (gaza) v massivnykh porodakh fundamenta Zapadnoy Sibiri [Problems of exploration of oil (gas) in the basement massive rocks of West Siberia]. Ekspozitsiya Neft’ Gaz [Exposition. Oil. Gas]. 2010. ¹ 2. Pp. 7-9.
Muslimov R.Kh. Nefteotdacha: proshloe, nastoyaschee i buduschee (optimizatsiya dobychi, maksimizatsiya KIN) [Oil Recovery: Past, Present and Future (production optimization, maximization EOR)]. Kazan: «Fen» Publ. 2014. 663 p.
Punanova S.A., Shuster V.L. Geological-geochemical conditions for oil and gas content availability of Pre-Jurassic deposits located on West-Siberian platform. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy [Geology, geophysics and development of oil and gas fields]. 2012. #6. Pp. 20-26. (In russian)
Surkov V.S. Osobennosti formirovaniya Uralo-Sibirskoy molodoy platformy v neogene [Formation features of the Ural-Siberian young platform in neogen]. Geologiya i geofizika [Geology and geophysics]. “SO RAN” Publ. 2002. V. 43. #8. Pp. 754-761.
Shvemberger Yu.N., Shuster V.L., Merkulova O.N. Mnogokriterial’nost’ i vybor al’ternativy v poiskovo-razvedochnykh rabotakh na neft’ i gaz [Multicriteriality and selecting alternatives in oil and gas exploration]. Moscow: :VNIIOENG». 1987. #3 (10). 55 p.
Shuster V.L. Problemy neftegazonosnosti kristallicheskikh porod fundamenta [Problems of oil and gas potential of crystalline basement rocks]. Moscow: «Geoinformtsentr» Publ. 2003. 48 p.
Shuster V.L., Levyant V.B., Ellanskiy M.M. Neftegazonosnost’ fundamenta (problemy poiska i razvedki mestorozhdeniy uglevodorodov) [Oil and gas potential of the crystalline basement (the problem of hydrocarbons exploration)]. Moscow: «Tekhnika. TUMA GRUPP» Publ. 2003. 175 p.
Shuster V.L., Punanova S.A. Probabilistic estimation of oil-andgas prospects of hydrocarbon potential of a pre-Jurassic complex of Western Siberia by means of the geological and mathematical program “Choice”. Neftyanoe khozyaystvo [Oil Industry]. 2014. #1. Pp. 16- 19. (In russian)
Shuster V.L., Punanova S.A., Samoylova A.V., Tsagan-Mandzhiev T.N. Some results of the quantitative estimation of oil and gas presence in West Siberia basement rocks]. Ekspozitsiya Neft’ Gaz [Exposition. Oil. Gas]. 2014. Is. 1(33). Pp. 25-28. (In russian)

Oil and Gas Research Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

For citation:

Shuster V.L., Punanova S.A. Development of Unconventional Hydrocarbon Sources in Western Siberia and Evaluation of Oil and Gas Prospects. Georesursy [Georsources]. № 4(59). 2014. Pp. 53-58.