Journal 4(23)2007

Date of publication: 01 Dec 2007
Pages: 2-48
Download full issue
rus.
Pages
Download article

Articles

R.V. Arkhipov, A.I. Sagidullin, V.D. Skirda

Original article

2-6
rus.

A.Ya. Chilap

Original article

7-7
rus.

B.T. Burganov, A.V. Khristoforov, N.N. Khristoforova

Original article

8-10
rus.

E.E. Sukhov

Original article

11-16
rus.

Yu.N. Gololobov, V.G. Mavrichev, I.V. Molodtsov, A.I. Atakov

Original article

17-20
rus.

N.B. Amelchenko

Original article

20-23
rus.

S.P. Levashov, N.A. Yakimchuk, I.N. Korchagin, M.D. Zhuldaspaev, V.I. Yakubovskiy, D.N. Bozhezha

Original article

24-27
rus.

B.F. Gorbachev, G.P. Vasyanov, P.O. Ablyamitov, A.V. Shishkin

Original article

28-33
rus.

R.Kh. Masagutov

Original article

34-36
rus.

N.V. Konanova

Original article

37-39
rus.

O.B. Sobanova, G.B. Fridman, M.M. Khamidullin, I.N. Fayzullin, G.N. Farkhutdinov, A.I. Khisamutdinov, F.Z. Ismagilov

Original article

40-43
rus.

E.A. Kamenev

Original article

44-47
rus.

A.A. Gubaydullin, N.Ya. Shabalin, R.S. Khisamov, R.Kh. Muslimov, E.V. Biryaltsev

Original article

48-48
rus.